Pages

Monday, November 11, 2013

Silas MihiMihi

Kia Ora Tatou
(Greetings to us all)

Kua hui mai nei
(Who have gathered here)

Ki tenei wahi
(To this place)

Ki te whakapakari I to reo Maori
(To develop your Maori Language)

nga whakaaro pai
(The good thoughts)

Ka nui te koa
(Great is the happiness)

Mo to koutou kaha
(For your support)

Ki te huihui mai
(In Attending)

Ki te korerorero
(To discuss)

I nga take
(The matters/subjects)

E pa ana ki tenei wananga
(Concerning this school of learning)

No comments: